Υφιστάμενο Δίκτυο

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΣΟΥ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΠΥΡΣΟΙ

1037

1069

1083

1087

1092

1097

1098

ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΠΥΡΣΟΙ

60

60

60

60

60

60

60

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ

139

139

139

139

141

141

141

ΣΧΕΔΙΕΣ ΠΛΩΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

2

2

2

2

2

2

2

ΦΑΝΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

2

2

2

2

2

2

2

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΦΑΝΟΙ ΕΣΩΤ. ΛΙΜΕΝΟΣ (Έχουν τοποθετηθεί και επιτηρούνται από τα κατά τόπους Λιμ. Ταμεία.Η ΥΦ ασκεί την επιχειρησιακή εποπτεία και συνδράμει όπως προβλέπεται από την  νομοθεσία (Ν.4278/14))

240

242

247

247

247

247

249

 

ΣΥΝΟΛΟ

1480

1515

1533

1537

1544

1549

1552