Διατελέσαντες Διοικητές

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΦΑΡΩΝ

Πλοίαρχος Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΒΝ Από 6-3-1915 έως 5-5-1939

Υποναύαρχος Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΝ Από 6-5-1939 έως 31-12-1955

Πλοίαρχος Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΒΝ Από 1-1-1956 έως 7-11-1960

Πλοίαρχος Δ. ΣΟΥΤΣΟΣ ΒΝ Από 8-11-1960 έως 6-3-1961

Πλοίαρχος Ε. ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ ΒΝ Από 7-3-1961 έως 30-11-1961

Πλοίαρχος Δ. ΣΟΥΤΣΟΣ ΒΝ Από 1-12-1961 έως 7-6-1962

Πλοίαρχος Α.ΡΟΖΑΚΗΣ ΒΝ Από 8-6-1962 έως 22-1-1964

Πλοίαρχος Η. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΝ Από 23-1-1964 έως 26-5-1964

Πλοίαρχος Θ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΝ Από 27-5-1964 έως 7-1-1965

Πλοίαρχος Η. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΒΝ Από 8-1-1965 έως 20-9-1966

Αρχιπλοίαρχος (Τ) Α. ΠΑΛΛΑΣ ΒΝ Από 21-9-1966 έως 20-1-1967

Αντιπλοίαρχος (Τ) Α. ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΒΝ Από 21-1-1967 έως 13-2-1967

Αρχιπλοίαρχος (Τ) Λ. ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΒΝ Από 14-2-1967 έως 13-2-1968

Πλοίαρχος Η. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΒΝ Από 14-2-1968 έως 13-6-1968

Αρχιπλοίαρχος (Τ) Γ. ΜΩΡΑΚΗΣ ΒΝ Από 14-6-1968 έως 30-6-1969

Υποναύαρχος (Τ) Γ. ΜΩΡΑΚΗΣ ΒΝ Από 30-6-1969 έως 14-8-1969

Αρχιπλοίαρχος Η. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΒΝ Από 15-8-1969 έως 31-10-1970

Υποναύαρχος Η. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΠΝ Από 1-11-1970 έως 18-7-1974

Πλοίαρχος (Τ) Α. ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΠΝ Από 19-7-1974 έως 2-10-1974

Αρχιπλοίαρχος (Τ) Α. ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΠΝ Από 3-10-1974 έως 22-2-1979

Πλοίαρχος (Τ) Μ.ΒΡΥΩΝΗΣ ΠΝ από 23-2-1979 έως 27-7-81

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Μ. ΒΡΥΩΝΗΣ ΠΝ Από 28-8-1981 έως 23-3-1983

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Σ.ΜΑΝΘΟΥΛΗΣ ΠΝ Από 23-3-1983 έως 2-4-1985

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Α. ΑΛΕΤΡΑΣ ΠΝ Από 3-4-1985 έως 2-7-1986

Πλοίαρχος (Μ) Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΝ Από 2-7-1986 έως 18-7-86

Πλοίαρχος (Μ) Ι. ΜΑΚΡΗΣ ΠΝ Από 18-7-86 έως 26-7-86.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Ι. ΜΑΚΡΗΣ ΠΝ Από 26-7-86 έως 20-3-87

Πλοίαρχος (Μ) Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΝ Από 20-3-87 έως 1-7-87

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Δ.ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΠΝ Από 1-7-87 έως 14-3-88

Πλοίαρχος (Μ) Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΝ Από 14-3-88 έως 5-2-90

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΝ Από 5-2-90 έως 14-4-92

Πλοίαρχος (Μ) Η.ΠΑΔΟΥΒΑΣ ΠΝ Από 14-4-92 έως 16-9-93

Πλοίαρχος (Μ) Ν. ΦΩΚΑΣ ΠΝ Από 16-9-93 έως 4-4-95

Πλοίαρχος (Μ) ΑΘ. ΠΕΡΡΑΣ ΠΝ Από 5-4-95 έως 18-3-96

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ Από 18-3-96 έως 18-7-97

Πλοίαρχος (Μ) Α. ΖΟΥΛΙΑΣ ΠΝ Από 18-7-97 έως 9-4-98

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΠΝ Από 9-4-98 έως 16-3-99

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ Από 16-3-99 έως 5-3-01

Υποναύαρχος (Μ) Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ Από 6-3-01 έως 15-3-01

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Σ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΝ Από 15-3-01 έως 4-9-02

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Α. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΠΝ Από 4-9-02 έως 4-3-05

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Σ. ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΝ Από 4-3-05 έως 28-10-06

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Σ. ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΝ Από 29-10-06 έως 27-4-07

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Ν. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΝ Από 27-4-07 έως 20-3-08

Πλοίαρχος (Μ) Α. ΚΡΙΜΙΩΤΗΣ ΠΝ Από 20-3-08 έως 9-3-09

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Β. ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΝ Από 9-3-09 έως 2-3-10

Υποναύαρχος (Μ) Β. ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΝ Από 2-3-10 έως 17-3-10

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Φ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ Από 17-3-10 έως 29-7-12

Υποναύαρχος (Μ) Φ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ Από 29-7-12 έως 9-8-12

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Μ. ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ ΠΝ Από 9-8-12 έως 8-4-13

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΝ Από 8-4-13 έως 20-3-2014

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Μ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΥΔΗΣ Από 20-3-2014 έως 14-5-2015

Πλοίαρχος (Μ) Κ. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Π.Ν Από 14-5-2015 έως 27-6-17

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Λ.ΑΝΔΡΕΟΥ Π.Ν  Από 28-6-17 έως 18-3-19

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Π. Σταυριανάκος ΠΝ Από 19-3-19 έως 8-3-22

Υποναύαρχος (Μ) Π. Σταυριανάκος ΠΝ Από 9-3-22 έως 22-3-22

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Ν. Ζαφειρίου ΠΝ Από 23-3-22