Θυρεός

Το σύμβολο της Υπηρεσίας Φάρων απεικονίζει ένα Φάρο, εκατέρωθεν του οποίου εκπέμπεται φως.
 
Διακρίνονται δυο κεραυνοί οι οποίοι δηλώνουν την ύπαρξη πηγής ενέργειας προς το Φάρο.