Είδη φάρων

ΠΥΡΣΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
 
Λειτούργησαν από το 1830 μέχρι το 1995
Ήταν όλοι επιτηρούμενοι και έδιναν σταθερό ή αναλαμπών φώς
Για την αναλαμπή χρησιμοποιούνταν κατάλληλος ωρολογιακός μηχανισμός ο οποίος ανά τακτά διαστήματα κουρδίζονταν από τον φαροφύλακα. Ο μηχανισμός ξεκουρδιζόταν με τη βοήθεια ενός βάρους που κινούνταν κάθετα στο πύργο του φάρου και παράλληλα περιέστρεφε το οπτικό.
Ήταν τοποθετημένοι κυρίως σε λιμάνια που έδιναν φωτοβολία σε απόσταση 15-25 νμ.
Έχουν όλοι καταργηθεί.
 
 
ΠΥΡΣΟΙ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
 
Λειτουργούσαν από το 1915 μέχρι το 2002
Ήταν αυτόματοι αναλάμποτες και οι πλέον αξιόπιστοι.
Ο εφοδιασμός τους με αέριο ασετιλίνης γινόταν μία φορά ετησίως.
Καταργήθηκαν λόγω υψηλού κόστους συντήρησης και λειτουργίας.
 
 
ΠΥΡΣΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
 
Λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα AC από το δίκτυο της ΔΕΗ. Τροφοδοτούνται μέσω κατάλληλου κυκλώματος ηλεκτρικός λαμπτήρας AC ή DC (με φορτιστή και συσσωρευτές)
Αξιόπιστοι φάροι με δυνατότητες μεγάλη φωτοβολία και πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης λειτουργίας.
 
 
ΠΥΡΣΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ
 
Πυρσοί νέας τεχνολογίας η οποία άρχισε να εφαρμόζεται στο φαρικό δίκτυο από το 1980.
Οι ηλιακοί πυρσοί αντικατέστησαν κυρίως τους πυρσούς ασετιλίνης.
Το μέγεθος της λυχνίας και η ισχύς των ηλιακών γεννητριών καθώς και η χωρητικότητα των συσσωρευτών καθορίζεται από την επιθυμητή φωτοβολία.
Η ηλιακή ακτινοβολία συλλέγεται από τις ηλιακές γεννήτριες και αποθηκεύεται στους συσσωρευτές. Το ηλ. Ρεύμα μέσω ενός φωτοκύτταρου τροφοδοτεί τον εκλαμπτήρα.
Ο εκλαμπτήρας δημιουργεί τις αναλαμπές, τίθεται σε λειτουργία μετά τη δύση του ηλίου και τροφοδοτεί τη λυχνία του πυρσού. Με την ανατολή του ηλίου το φωτοκύτταρο διακόπτει την τροφοδοσία και σβήνει ο πυρσός.
Η χωρητικότητα των συσσωρευτών υπολογίζεται έτσι ώστε ο πυρσός να λειτούργει χωρίς πρόβλημα για 15 μέρες, διάστημα και τα το οποίο θα επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και δε θα είναι δυνατή η φόρτιση της.
 

Από την Υπηρεσία Φάρων στα πλαίσια μείωσης/εξάλειψης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πυρσών στο περιβάλλον, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες ώστε οι πυρσοί οι οποίοιλειτουργούν με  Α.Π.Ε. να έχουν αυξητική τάση σεσχέση με αυτούς που λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων ναυσιπλοΐας λειτουργούν με συμβατικές πηγές ενέργειας.