Περιοχές - Χάρτης

Διαίρεση του Φαρικού Δικτύου σε περιοχές για τον άμεσο προσδιορισμό της γενικότερης περιοχής στην οποία βρίσκεται ένας πυρσός, όταν αυτός αναφέρεται με τον Εθνικό Αριθμό του (ΑΕΦ).
 
Ο Ελληνικός θαλάσσιος χώρος έχει διαιρεθεί σε 10 περιοχές που χαρακτηρίζονται με τους αριθμούς από 0 μέχρι 9.
Διαίρεση του Φαρικού Δικτύου σε περιοχές
 
 
ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ