Υφιστάμενο Δίκτυο

Είδος Πυρσού / Έτος

2015201620172018201920202021
Αναλάμποτες Πυρσοί

1098110711261135113511381140
Φωτοσημαντήρες

141146146146146146145
Επιτηρούμενοι60616159626262
Φανοί Κατευθύνσεως

2222222
Πλωτοί Στόχοι

2222222
Σταθερού Φωτός Λιμένος

Έχουν τοποθετηθεί και επιτηρούνται από τα κατά τόπους Λιμενικά Ταμεία. Η ΥΦ ασκεί την επιχειρησιακή εποπτεία και συνδράμει όπως προβλέπεται από την νομοθεσία (Ν.4278/14)
249258258260260261263
ΣΥΝΟΛΟ Πυρσών Ελλαδικού Χώρου

1552157615951604160716111614
Πυρσοί οι οποίοι λειτουργούν με Α.Π.Ε. (Ηλιακή)

118912021221122812311235
Πυρσοί οι οποίοι λειτουργούν με συμβατική ενέργεια (Ηλεκτρική) λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων363374374376376376