Επικοινωνία

Διεύθυνση Υπηρεσίας

ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ.Κ. 18510

Αξιωματικός Φυλακής Υπηρεσίας

Τοποθέτηση/Αντικατάσταση/Συντήρηση Πυρσών Φαρικού Δικτύου
Email: [email protected]
Τηλ.: 210-4581508
Fax: 210-4581410 με κοινοποίηση [email protected]

Γραφείο Επιχειρήσεων

Γραφείο Μελετών

Τεχνικές μελέτες / Οδηγίες Φωτοσήμανσης Φαρικού Δικτύου
Email: [email protected]

Γραφείο Εθιμοτυπίας

Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης