Μέσα Εκτέλεσης Φαρικών Αποστολών

Στο Διοικητή της ΥΦ, υπάγονται διοικητικά τα Πλοία Φαρικών Αποστολών (ΠΦΑ) του ΠΝ, επίσης υπάγονται και πλωτά μέσα (ταχύπλοα-φουσκωτά ανοικτής θαλάσσης) και τέλος τα οχήματα της ΥΦ τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη συντήρηση του προσβάσιμου από την «ηπειρωτική» χώρα, Φαρικού δικτύου της χώρας.

Η Υπαγωγή των ΠΦΑ στο Διοικητή της ΥΦ, καθώς και τα σχετικά µε την κατάσταση, στελέχωση, ετοιμότητα και λιμένα μόνιμου αγκυροβολίου θέματα αυτών, καθορίζονται από το ΓΕΝ.

Κύριο έργο των δυο Φαρόπλοιων είναι ο έλεγχος, η συντήρηση και ο εφοδιασμός του φαρικού δικτύου και κυρίως του μέρους αυτού, που είναι απομεμακρυσμένο από ακτές, επί δυσπρόσιτων όρμων, ακρωτηρίων και βραχονησίδων. Οι συνήθεις πλόες τους είναι διάρκειας 20-35 ημερών και κατανέμονται κάθε χρόνο στα δυο πλοία. Αρχίζουν περί το τέλος Μαρτίου και τελειώνουν περί τον Οκτώβριο.

Η ανασύνταξη και ο έλεγχος των Φωτοσημαντήρων, είναι εργασία η οποία εκτελείται κάθε τρία χρόνια. Επειδή οι δυνατότητες των φαρόπλοιων σε αυτόν τον τομέα είναι περιορισμένες, η ανασύνταξη των φωτοσυμαντήρων γίνεται με τη συνεργασία του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, ο οποίος και διαθέτει αντίστοιχα σκάφη υποστήριξης. Η παραπάνω εργασία γίνεται παράλληλα με την ετήσια επιθεώρηση ναυδέτων και σε σημεία στα οποία δεν είναι δυνατή η προσέγγιση του Φ/Θ ΘΕΤΙΣ η επιθεώρηση γίνεται με τα ταχύπλοα της Υπηρεσίας Φάρων ή με μίσθωση ιδιωτικών μέσων.

α.         ΠΛΟΙΑ ΦΑΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ- ΛΥΚΟΥΔΗΣ).

(1)       ΠΦΑ ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ

 

Η ναυπήγηση του ΠΦΑ ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ έγινε μετά από απόφαση ΓΕΝ. Τα σχέδια κατασκευής του πλοίου εκπονήθηκαν από ΓΕΝ και κατασκευαστής ήταν τα Ναυπηγεία Αφών Κορωναίου στο Πέραμα.

Το ΠΦΑ ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ ναυπηγήθηκε το 1975 και παρελήφθη από το Πολεμικό Ναυτικό την 17 Μαρτίου του 1976 στο Πέραμα, ως ΠΦΑ ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ (Α479).

Επανδρώθηκε από στρατιωτικό προσωπικό και κατέπλευσε στην ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟYΣ Προλιμένα Πειραιώς. Από την 6η Μαρτίου του 2001 καθορίστηκε ως μόνιμο αγκυροβόλιο του πλοίου ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας.

Την 17 Αυγούστου 1977 έγινε αντικατάσταση του στρατιωτικού προσωπικού με επίτακτους, προερχόμενους από το Εμπορικό Ναυτικό.  Στους  ανωτέρω επιτάκτους εδόθη από την Υ. Φάρων ο ανάλογος βαθμός Π.Ν. και διακριτικά εφέδρων. Την 31 Δεκεμβρίου 1980 έγινε ξανά αντικατάσταση των επιτάκτων με μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό.

Το πλοίο φέρει το όνομα του πυρπολητή Ιωάννη Θεοφιλόπουλου (Καραβογιάννη), Ήρωα του 1821.