Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

«Ελληνικοί Φάροι και Φανοί»

«Φάρος είναι το φωτεινό σημείο στο σκοτάδι που αποτελεί ένα από τα βασικά σύμβολα της ναυτικής ιστορίας»
Πηγή: Ιστορικό περί των Φάρων, Έκδοση ΓΕΝ, 2008

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στη μαθητική κοινότητα ούτως ώστε να γνωρίσει το Φαρικό σύστημα της Ελλάδας, καθώς και τη λειτουργία και το έργο της
Υπηρεσίας Φάρων.
Η εν λόγω γνωριμία θα προσφέρει εμπειρίες και θα εμπλουτίσει με παραστάσεις τους μαθητές, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στη διεύρυνση των γνώσεων τους, αλλά και στη
δημιουργία βιωμάτων στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού. Επιπλέον, η παρούσα προσπάθεια αποσκοπεί στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Φάρων,
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παραδόσεων του Πολεμικού Ναυτικού. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 90 λεπτών και η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ωράριο υποδοχής
των μαθητών είναι από τις 09.00 έως τις 12.00

Δράσεις Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  1. Οργάνωση & λειτουργία της Υπηρεσίας Φάρων: Αποστολή της Υπηρεσίας ΦάρωνΥφιστάμενο Φαρικό Δίκτυο και συστήματα λειτουργίας Φάρων.
  2. Ξενάγηση & παρουσίαση αυτόματων πυρσών περιβόλου Υπηρεσίας Φάρων.
  3. Μουσείο – εκθέματα – σημασιολογία – Ιστορία: Παρουσίαση εκθεμάτων (οπτικά Φάρων – μηχανισμοί περιστροφής του 19ου -20ου αιώνα) εντός του Μουσείου.
  4. Εκπαιδευτικός Φάρος λειτουργία παλαιού παραδοσιακού Φάρου: Αναπαράσταση λειτουργίας Φάρων πετρελαίου-εργασία Φαροφύλακα στον περίβολο χώρο.
  5. Ξενάγηση στα εργαστήρια & συνεργεία τεχνικής Υποστήριξη, παρουσίαση φωτοβολταϊκών φανών: Επεξήγηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον –περιγραφή λειτουργίας φωτοσημαντήρα στον περίβολο της Υπηρεσίας Φάρων